logo CNP

Massage en Natuurgeneeskundige Therapie
Amersfoort

Consult informatie

  Aromatherapie  Hotstone massage  Sportmassage  Stoelmassage hartstichting 2005  Kruidengeneeswijze  Cursussen en workshops  NWP RBCZ  Suzan Huijzer
Volg mij via twitter Volg mij via facebookMijn Profile op LinkedIn Home    Contact informatie      Consult informatie      Vragen      Links      Downloads      Wie ben ik

Sport, Ontspanning, Voet, Zwangerschaps, Aroma, Hot-stone, Stoelmassage, etc.

Kruidenleer, Massage, Aromatherapie

Stoelmassage voor bedrijven en particulieren, fysieke preventie

Massage schouders in zit, Aromatherapie massage, Hoofd-gezichtsmassage

Mail adres

Centaurium Praktijk
Ariaplein 45
3816 EJ Amersfoort
Tel. 0617541526

Het consult

praktijjkruimteDoordat de mens als geheel wordt genomen zal het eerste natuurgeneeskundig consult bestaan uit een uitgebreid gesprek waarna een goed beeld gevormd kan worden van de zieke persoon. Het eerste natuurgeneeskundig consult wordt vooraf gegaan door een intake gesprek met een totale maximale tijd van 1,5 uur. Een vervolgconsult zal afhankelijk van de therapie 45 minuten tot 1,5 uur duren. Het aantal consulten dat nodig is, is vooraf moeilijk te bepalen. Ook indien men komt voor een massageconsult zal tijdens het eerste consult de tijd genomen worden om de klachten en wensen te bespreken om zo een goed beeld te krijgen van de persoon en de eventuele klacht. Alleen zo kan er een gericht en persoonlijk therapieplan opgesteld worden. Het klachtenpatroon bepaald tevens of er gemasseerd wordt, welke technieken toegepast worden, hoe vaak er gemasseerd wordt en hoelang.

Het consult vindt altijd plaats volgens afspraak.

U wordt verzocht om 2 grote handdoeken mee te nemen.

Tijdens het eerste consult moet u een intake formulier invullen waar u uw naam, adres en telefoonnummer op noteert en waarop u kunt aangeven of en wat voor klachten u heeft. Deze kunt u eventueel al ingevuld meenemen naar het eerste consult.

Indien u voor vergoeding in aanmerking komt, via de verzekeringsmaatschappij, vraag ik om uw zorgpas, geboortedatum en uw Burgerservice nummer. Deze gegevens komen dan op de factuur te staan.
top

Tarieven van de verschillende consulten 2016

Consult Tarief 
Natuurgeneeskundig consult* van 1,5 uur € 79,--
Natuurgeneeskundig consult* van 1 uur € 55,--
Natuurgeneeskundig consult* van 45 minuten € 43,50
     
Massageconsult van 1,5 uur ** € 70,--
Massageconsult van 1 uur ** € 50,--
Massageconsult van 45 minuten ** € 40,--
Massageconsult van 30 minuten ** € 30,--
**5 rittenkaart: 5e massageconsult van dezelfde omvang - 50% korting  
NFN leden krijgen op vertoon pas € 10,-- korting op een massage
van 45 minuten of langer. 
 NFN korting
     
Stoelmassage 20 minuten € 21,--
10 rittenkaart Stoelmassage 10e gratis! € 189,--
     
Hotstone massage 45 minuten € 45,--

* Alleen natuurgeneeskundige consulten kunnen met een juiste polis gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij. Controleer uw polis hierop goed.

Pinnen graag!

 Er is een pinautomaat aanwezig.

Massage aan huis2In sommige gevallen kom ik ook aan huis. Meestal is dat bij bestaande klanten, bedlegerige mensen of bij echtparen waarbij ik hen beide na elkaar masseer. Maar wel altijd in Amersfoort en directe korte omgeving. Extra kosten zijn € 7,50 , indien er nog parkeerkosten gemaakt moeten worden dan komt dat ook voor rekening van de client. Het totale consult duurt minimaal 1 uur, anders kom ik niet langs.

Een kadobon die vooraf wordt opgestuurd moet vooraf betaald worden op rekeningnummer NL28INGB0005007917 t.n.v. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk te Amersfoort o.v.v. naam en adres of indien al aanwezig het factuurnummer.

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet 24 uur van tevoren is afgezegd wordt in rekening gebracht.

top

Vergoedingen zorgverzekeraars

NWPEr zijn steeds meer zorgverzekeraars, die Natuurgeneeskundige consulten, gegeven door therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging NWP, (deels) vergoeden. Een uitgebreide lijst is te zien op de site van de NWP.


Deze overzicht lijst is ook altijd aan verandering onderhevig en afhankelijk van het soort polis dat u heeft. Lees daarom uw ziekte polis goed door of overleg met uw zorgverzekeraar.

top

Sitemap Gemaakt door Suzan Huijzer